Cữ 1.5mm cho các loại tông điện tông dây

50,000 20,000

Cữ 1.5mm cho các dòng tông đơ WAHL tông đơ ANDIS, OSTER, KEMEI KM2600, KEMEI KM809A, CHAOBA 808, CHAOBA n808b, CHAOBA n808a, …..

Danh mục:

Gọi điện