Cữ 1.5mm cho các loại tông điện tông dây

30,000 10,000

Cữ 1.5mm cho các dòng tông đơ WAHL tông đơ ANDIS, OSTER, KEMEI KM2600, KEMEI KM809A, CHAOBA 808, CHAOBA n808b, CHAOBA n808a, …..

Hết hàng