Category Archives: Chưa được phân loại

HAIRSTYLIST HAY BARBER?

HAIRSTYLIST HAY BARBER? Hairstylist và Barber, tất nhiên cả hai đều đóng vai trò tương tự nhau trong việc chăm sóc và làm đẹp tóc. Nhưng giữa Hairstylist và Barber lại có những điểm khác biệt rất rõ ràng về các kỹ năng cũng như dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Hairstylist và Barber [đọc tiếp]