Lược cắt tóc MIZUTANI chuyên nghiệp

60,000 35,000

LƯỢC CẮT TÓC MIZUTANI CHUYÊN NGHIỆP

Lược Mizutani 1904 Kích thước:  21.5cm X 4.2cm

Lược Mizutani 1910 Kích thước:  18cm X 2,5cm

Lược Mizutani 1906 Kích thước : 19cm X 3.3cm

Danh mục: Từ khóa: