Lưỡi tông đơ cắt tóc

Cung cấp lưỡi thay thế cho các loại: Lưỡi Tông đơ philips ; Lưỡi Tông đơ Chaoba; Lưỡi Tông đơ JD2626; Lưỡi Tông đơ YT1010; Lưỡi Tông đơ Kato G10; Lưỡi Tông đơ Weite Pro WT-188; Lưỡi Tông đơ codos T6; Lưỡi tông đơ Codos CHC-958; Lưỡi tông đơ Codos CHC-950; Lưỡi tông đơ codos CHC-969; Lưỡi tông đơ codos CHC-919